Dental Fitness

Dental fitness, ağız-diş sağlığı ile genel sağlığı bir bütün olarak ele almaktadır.

Dental fitness, ağız-diş sağlığı ile genel sağlığı bir bütün olarak ele almakta; bu alandaki eğitim, koruyucu konseptin yakından takibi, diş ve genel sağlığı destekleyen beslenme ve ekipman seçimi konusundaki önerileri içeren programın, fiziksel fitness’ta olduğu gibi bir yaşam stili olarak görülmesi gerektiğine inanmaktadır.

Drama

Anne-çocuk ağız-diş sağlığı farkındalık programı: Anne-çocuk ağız-diş sağlığı farkındalık programı: Kliniğimizde, klasik eğitim yöntemleri yerine, bireylerin yaratıcılığının geliştirilmesine yönelik aktif öğrenme yöntemlerinden biri olan ‘YARATICI DRAMA’ ile oyun oynayarak ve düşünceyi eyleme geçirerek, hem çocuklar hem de yetişkinler eğitmen diş hekimleri tarafından ağız diş sağlığı eğitimi alırlar.

Bu programdaki amacımız:
  • Plak kontrolünün önemi ve diş fırçalama
  • İyi bir ağız diş sağlığı için ara yüz temizliği ( diş ipi kullanımı)
  • Fluor kullanımının önemi üzerinde durmaktır.
Bunlara ek olarak:
  • Düzenli diş hekimi kontrolü (recall sistemi)nün yerleştirilmesi
  • Ağız diş kazaları ve korunma yöntemleri : Mouthguard (dişlik) de vurgulanmaktadır.
Koruyucu Uygulamalar
Fissür örtücü ve fluor uygulaması:
Fissür örtücüler, arka dişler üzerindeki oluklara uygulanan şeffaf veya beyaz renkte sıvı şeklindeki plastik esaslı maddelerdir. Diş minesine yapışarak çürük oluşumuna engel olur. Sıvı şeklinde olduğundan diş yüzeyindeki bu olukların içine tamamen akarak tutunur ve böylece diş yüzeyinden herhangi bir aşındırma işlemi yapmaksızın uygulanır ve yükseklik oluşturmaz.

Azı dişlerinin çiğneme yüzeyinde pit ve fissür denilen girinti ve çıkıntılar vardır.

Fisür örtücüler dişlerin çiğneme yüzeylerine uygulanan akıcı kıvamda sertleşen bir çeşit dolgu maddesidir.


Mouthguard (ağız koruyucusu):
Özellikle futbol, basketbol, güreş, gibi sporlarla uğraşanlarda ve oyun çağındaki çocuklarda diş, çene, dudak ve dil gibi ağız içerisindeki dokuların korunması için ağza takılan apereylerdir.
Üç çeşit ağız koruyucusu vardır:
  • Hazır tipte ağız koruyucuları: Spor malzemesi satan mağazalardan kolaylıkla elde edilebilir. Fabrikasyon olarak üretildikleri için diğerlerine kıyasla daha ucuzdur. Ancak dişlere uyumu tam olmadığından, koruyuculuk işlevini istenildiği gibi yerine getirememektedir.
  • Ağız içerisinde şekillenen ağız koruyucuları: Ağız içerisinde şekillenen ağız koruyucuları: Akrilik ya da kauçuk esaslı özel maddeler ağza yerleştirilerek gerekli şekli aldıktan sonra sertleşmeleri sağlanır. Diş hekimi tarafında hazırlanması gerekmektedir.
  • Kişiye özel yapılan ağız koruyucuları: Diş hekimi tarafından kişiye özel üretilir. Bu nedenle dişler ile tam bir uyum sağlayabilmektedir. En iyi koruma, bu tip ağız koruyucuları ile sağlanmaktadır. Bunun için diş hekimi sizden ölçü maddeleri ile ölçü alır ve isterseniz size özel renkli dişlikler bile hazırlayabilir.

Çürük aktivite testi:
Çürük açısından yüksek risk taşıyan yetişkin ve çocukların belirlenmesi amacıyla tükürük akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi, tükürükteki mutans streptokokları ve laktobasil sayısının saptanması için uygulanan bir testtir.
Diyet ve Beslenme Konsültasyonu

Besin tercihi ve beslenme alışkanlığı, diğer başka bir çok faktörle birlikte, ağız-diş sağlığını yakından etkilemektedir. Bu nedenle, özellikle risk altındaki hastalar için (dişeti rahatsızlığı , diabet, ağız kuruluğu, v.b. şikayetleri olan) beslenme uzmanlarının diyet ve beslenme önerileri doğrultusunda, çürük ve diğer diş sorunlarından korunma daha kolay sağlanmaktadır.

Kliniğimizi arayın:

Nasıl yardımcı olabiliriz...

Mükemmel bir gülümsemeye yardımcı olabilmek için prosedürleri geniş bir yelpazede sunuyoruz.